top of page

הזמן הוא TBD

|

קבוצות קהילתיות

הצטרף לקבוצת קהילה

אינך יכול באמת לחיות את החיים הנוצריים ללא קהילה. קהלת ד' 12 אומר לנו שהלהקה של שלושה אקורדים אינה ניתנת לשבירה. Train to Reign מאמינה שקהילה אותנטית היא הזרז להיווצרות רוחנית ולשמירה על האויב. לחץ כאן כדי להצטרף לקבוצה היום.

הצטרף לקבוצת קהילה
הצטרף לקבוצת קהילה

זמן ומיקום

הזמן הוא TBD

קבוצות קהילתיות

פרטי האירוע

אינך יכול באמת לחיות את החיים הנוצריים ללא קהילה. קהלת ד' 12 אומר לנו שהלהקה של שלושה אקורדים אינה ניתנת לשבירה. Train to Reign מאמינה שקהילה אותנטית היא הזרז להיווצרות רוחנית ולשמירה על האויב. לחץ כאן כדי להצטרף לקבוצה היום.

שיתוף

bottom of page